معرفی من

محمد تقی انوشه در سال 1344 در بابل به دنیا آمد. در سال 1372 از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در رشته تغذیه فارغ التحصیل شد و از آن زمان تا کنون به کار مشاوره تغذیه و رژیم درمانی مشغول است. از سال 1380 مطب رژیم درمانی خود را در تهران افتتاح کرده است. وی تنها ایرانی عضو آکادمی متخصصان تغذیه و رژیم درمانی آمریکاست و با علم روز تغذیه و رژیم درمانی و پیشرفت های این رشته همراه است.