رژیم ما چگونه است؟

این رژیم ها بر اساس ویژگی های فردی ،وضعیت سلامتی و ساختار بدن ،نوع فعالیت و سلیقه غذایی هرفرد ومطابق سبد غذایی

خانوار تنظیم میشود.

 

این رژیمها بر اساس آخرین یافته های علمی تنظیم شده و ضمن ارائه رژیم ، سعی میشود تا عادت ها و رفتارهای غذایی مناسب را

جایگزین کند و سبب تغییر در شیوه زندگی شود.

 

رژیم های ما آسان است و در تنظیم آن از همه گروههای غذایی استفاده میشود و فرد کلیه موادغذایی را دریافت میکند.

 

در نتیجه به پوست بدن و صورت و موها آسیبی نمی رسد و عوارض رژیم های نادرست که سبب ریزش مو ،خرابی پوست ، افسردگی

و غیره می شود را در پی ندارد.

 

این رژیم ها به صورت شنبه ،یکشنبه ای نیست تا به فرد غذای خاصی را تکلیف کند ،بلکه منویی ارائه می شود که فرد میتواند به تعداد

همه غذاهای روی کره زمین حق انتخاب داشته باشد و برای آنها جانشین تعیین کند ونیازی به تهیه غذاهای جداگانه نیست و فرد

میتواند با خانواده ،در محل کار ،مهمانی ها و حتی مسافرت نیز رژیم خود را حفظ کند.

 

در اصطلاح به جای اینکه به فرد ماهی داده شود ،به او ماهیگیری یاد داده میشود. رژیم گیرنده باید از رژیم خود لذت ببرد و پس از مدتی

از آن خسته و دلزده نشود. البته ملاحظاتی مانند پرهیز از غذاهای چرب و هله هوله وجود دارد.

 

تهیه غذای جداگانه کار سختی است و وقت زیادی از رژیم گیرنده میگیرد. در ضمن این نوع غذاها اغلب گران هستند وممکن است تهیه

آن برای هرکسی آسان نباشد.

 

در این کلینیک رژیمهای عجیب و غریب به فرد داده نمی شود. همچنین فرد رژیم گیرنده درهر جلسه مستقیما با متخصص تغذیه خود

رودررو و مستقیما مورد مشاوره قرار میگیرد و رژیم خود را دریافت میکند. زمان جلسات مشاوره به ویژه در جلسه های آغازین ممکن

است به 60-45 دقیقه برسد و وقت کافی برای هرفرد گذاشته می شود.

 

دوره های این رژیم سه ماهه است و هر دو هفته یکبار رژیم غذایی عوض می شود(شش رژیم درهر دوره سه ماهه) و سعی میشود

در طی دوره ضمن پشتیبانی از رژیم گیرنده ،عادت های غذایی نادرست اصلاح و رفتارهای غذایی مناسب جایگزین شود. هم چنین به

اصلاح شیوه زندگی کمک و نکات رفتاری به فرد گفته می شود.

 

تجربه نشان داده است که رژیم های یک هفته ای یا دوهفته ای به هیچ وجه مناسب نیستند و ضمن عوارض خطرناکی که دارند ،بسیار

زود برگشت پذیرند.

 

پس از پایان دوره و رسیدن به وزن مطلوب، رژیم های نگهدارنده داده میشود و روشها و نکته های لازم برای حفظ وزن و جلوگیری از

بازگشت مجدد وزن به رژیم گیرنده گفته می شود.